Vračila in reklamacije

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 14ih dneh od prevzema blaga podjetju pisno sporoči (na kontaktni e-naslov), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu za odstop od pogodbe (PDF) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (nakupa). Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek vračila blaga. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku določenem za odstop od pogodbe. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Blago mora biti vrnjeno podjetju najkasneje v 14ih dneh od sporočila o odstopu.

Prejeto blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Na primer, vračilo izdelkov, pri katerih je varnostni pečat pretrgan, odstranjen ali kako drugače poškodovan ali izdelkih pri katerih je odprta oz. uničena embalaža ali folija, ki ščiti izdelek pred direktnim stikom s kožo oz. pri izdelkih za katere ne moremo z gotovostjo trditi, da niso bili uporabljeni. Vračilo teh izdelkov zaradi zagotavljanja higiene in varovanja zdravja ni mogoče.

Pri vračilu artiklov, kjer je bila koriščena promocijska koda se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo (vrne se vplačan znesek) na TRR uporabnika.

Kupnino vam bomo povrnili v najkrajšem času oz. najkasneje v 14 dneh od prejetja izdelka na naš naslov.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov [email protected] ali pokličite na telefonsko številko +386 51 666 046.

V kolikor kupec pošlje izdelek nazaj v roku 14ih dni in uveljavi pravico do povrnitve kupnine, mu podjetje vrne celoten strošek kupnine (nakupna vrednost izdelka, strošek poštnine in strošek transakcije).

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. V kolikor kupec uveljavlja pravico do povrnitve kupnine za izdelek s stvarno napako (tovarniško poškodovan izdelek), mu je prodajalec dolžan vrniti le nakupno vrednost izdelka. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po dveh letih od izročitve izdelka.

Napaka je stvarna:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

V kolikor ima izdelek stvarno napako in je potrošnik pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od podjetja zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.